Linka na rožky Small line Sottoriva
JAC-Delička cesta TRADIFORM
JAC - Kvasomat TRADILEVAIN TL105 (TL95)
JAC-Linka na sendviče a bagety PRO+
Riadiaca kysiareň-Automat kysnutia MIWE,typ GVA22 LM
9_Riadiaca-kysiaren
Rotačná plynová pec, typ MIWE roll-in e+, typ 1.0608TL
Rozvalcovacka cesta Rondostar
Pracovný stôl na výrobu slaného peciva
Linka_na_rozky
Podklad_blue

 

Delicka_cesta
Kvasomat
Sendvice
Rotacna_pec

Fotodokumentácia novej technológie obstaranej v rámci realizácie projektu


Prijímateľ
Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ
Miesto realizácie: Ružová 962/22, 02901 Námestovo

Výška poskytnutého NFP:
184 199,40 Eur
Začatie realizácie projektu:
02.02.2015
Ukončenie realizácie projektu:
30.06.2015

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výrobného procesu

Špecifické ciele
  • obstaraním novej technológie rozšíriť produktové portfólio, uviesť na trh nové pekárenské výrobky, a zvýšiť kvalitu finálnych produktov

  • obstaraním novej technológie zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne uspokojenie požiadaviek zákazníkov

  • obstaraním novej technológie podporiť ekologickosť výroby s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie

  • obstaraním novej progresívnej technológie docieliť vyššiu efektivitu a objem výroby a nárast pridanej hodnoty a tržieb

  • vytvorením 2 nových pracovných miest zabezpečiť efektívny výkon výrobného a obchodného procesu pekárne

Predajne
Historia
Produkty
O firme
Zvýšenie kvality výroby a konkurencieschopnosti v pekárni
Ing. Ondrej Jackulík – PEKÁREŇ

Stav po realizácii projektu:

Realizáciou projektu spoločnosť zvýšila svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia umožňuje vyrábať nové druhy pečiva, zvýšila sa kapacita výroby a uspokojuje kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky z trhu. Vzrástla kvalita produktov, znížili sa vstupné náklady, klesla spotreba energií, rizikovosť prevádzky, a samozrejme stúpla produktivita.

Stav
pred realizáciou projektu:

V období pred realizáciou projektu mala pekáreň objednávky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Bolo nevyhnutné doplniť technologické vybavenie, obmeniť opotrebované, energeticky náročné zariadenia s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.
Porjekt_EU
Pracovný stôl na výrobu slaného pečiva, typ SFT362.AO
Rozvalčovačka cesta Rondostar ECO, typ SFE6607H.EO
Stroj na zvíjanie croissantov, typ RONDINETTE SGRR.AO
Rožkový stroj KASPER, typ HWM 50/70 E/Z
Rožkový stroj KASPER
Zvijanie_croissantov
www.economy.gov.sk
Podklad o firme
Kontakt
uvod